Cap Béar, Catalunya Nord.

Cap Béar, Catalunya Nord.

9 Cap Béar, Catalunya Nord.
Février 2010.
42°30’57.14’’N-3°08’23.89’’E. 15 m.